f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/01/2564 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19
2 04/12/2563 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าใช้เครื่องจักรกล
3 12/11/2563 การสอบและออกใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถบดถนนและรถแทรกเตอร์
4 29/10/2563 กฐินสามัคคี ประจำปี 2563
5 23/10/2563 ๒๓ ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
6 13/10/2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
7 06/10/2563 ตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย
8 24/09/2563 การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและการเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
9 15/09/2563 การประชุมวางแผนการจราจร เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางเบี่ยงจราจรช่วง กม.2+300 ของโครงการฯ หมายเลข 127 ตอน เลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1
10 11/08/2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
11 03/02/2562 การประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย