f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
การประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 9:00 ถึงเวลา 12:00 น. นายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง นายสวัสดิ์ ปิงฟอง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และ นายจิรัฎฐวัฒน์ ศรีบุรี รักษาการในตำแหน่งนายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ร่วมกับแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้าน และผู้นำท้องถิ่น พร้อมรับฟังข้อเสนอแลความต้องการจากผู้ใช้ทางด้วย  
ภาพกิจกรรม
no data.