Close
title
f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง เข้าพบนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ศูนย์สร้างทางลำปาง นำโดย นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เพื่อรายงานตัวในการเข้ารับตำแหน่ง และปรึกษาหารือในการดำเนินการขอใช้พื้นที่ของศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ในช่วงที่ ทางหลวงสายเลี่ยงเมืองลำปางตัดผ่าน ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และเวลา 13.30 น. นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายบุณยศักดิ์ ปงกาวงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เพื่อปรึกษาหารือและประสานงานในการรังวัดแปลงที่ดินในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองลำปาง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง