f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990-กม.6+000,กม.7+300-กม.8+514 และ กม.8+574-กม.9+300 11/11/2563 151-ภย1/งท/30/64/2 ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ โครงการฯ1225 ตอนภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน1 ระหว่าง กม.1+990-กม.6+000,กม.7+300-กม.8+514 และ กม.8+574-กม.9+300 11/11/2563 151-ภย1/งท/30/64/2 ศูนย์สร้างทางลําปาง
3 โครงการฯหมายเลข 1225 ตอนภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990-กม.6+000,กม.7+300-กม.8+514 และ กม.8+574-กม.9+300 10/11/2563 151-ภย.1/งท/30/64/1 ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓,๗๓๗ ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 151/ลป.2/35/63/110 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ