f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 151/ศส.1/60/64/46 ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 ซื้อวัสดุ Non Woven Geotextile , Weight ๒๐๐ g/sq.m. ปริมาณงาน 3,652 ตารางเมตร โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990 - กม.6+000 , 7+300 - กม.8+514 และ กม.8+574 - กม.9+300 24/12/2563 151/60/64/41 ศูนย์สร้างทางลําปาง
3 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 151/ลป.2/11/63/85 ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 151/ลป.2/11/63/83 ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 151/ลป.2/11/63/82 ศูนย์สร้างทางลําปาง
6 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 151/ลป.2/11/63/84 ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 151/ลป.2/11/63/77 ศูนย์สร้างทางลําปาง
8 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 151/ลป.2/11/63/76 ศูนย์สร้างทางลําปาง
9 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 151/ลป.2/11/63/75 ศูนย์สร้างทางลําปาง
10 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 151/ลป.2/11/63/74 ศูนย์สร้างทางลําปาง
11 บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/68 ศูนย์สร้างทางลําปาง
12 บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/ุต ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/70 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/67 ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 151/ลป.2/11/63/61 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 89 รายการ