f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 7 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 29/07/2563 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+800 และ กม.15+000 - กม.19+000 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผนดินหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 27/05/2563 151/45/63/124 ศูนย์สร้างทางลําปาง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 5 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 16/01/2563 ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 18/10/2562 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย 23/09/2562 151/60/62/340 ศูนย์สร้างทางลําปาง
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 01/04/2562 - ศูนย์สร้างทางลําปาง
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 22/05/2562 151/60/62/214 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ