f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การสอบและออกใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถบดถนนและรถแทรกเตอร์
ลงวันที่ 12/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.

ศูนย์สร้างทางลำปาง ประสานงานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขอความอนุุเคราะห์ดำเนินการสอบและออกใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถบดถนนและรถแทรกเตอร์ โดยมี นายสมชัย พวงเพียงงาม เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เป็นผู้ทดสอบภาคปฏิบัติในการขับรถให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ซึ่งผ่านเกณฑ์การทดสอบตามเงื่อนไข ที่ ขนส่งกำหนด และได้รับใบอนุญาตขับขี่รดบดถนน 28 คน รถแทรกเตอร์จำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 34 คน ณ ฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางลำปาง


'