f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ส่วนบริหารเครื่องจักรกล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเช่าใช้เครื่องจักรกล
ลงวันที่ 04/12/2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายอานนท์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ การเช่าใช้เครื่องจักรกล โดยมี นายพรชัย สกุลแต้ รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง พร้อมผู้บริหาร นายช่างโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการแนะนำ ณ ห้องประชุมอาลัมพางค์ อาคารกุกกุฎนคร ศูนย์สร้างทางลำปาง


'